Za nas ne postoje granice

Naše usluge

Organizacija transporta na domaćem i evropskom tržištu

Brza i efikasna organizacija transporta robe na domaćem i evropskom tržištu, uz
praćenje svih međunarodnih standarda, dogovorenih rokova, kao i uvoznih i izvoznih carinjenja

Organizacija utovara i istovara robe

Precizna organizacija utovara i istovara robe u skladu sa dogovorenim rokovima,satnicom i lokacijom

Organizacija punog ili zbirnog utovara

Klijentima nudimo mugućnost organizacija punog utovara ili zbirnog utovara, na finansijski efikasan način

Organizacija transporta drumskim ili modalnim saobraćajem

Brza i efikasna organizacija transporta robe na domaćem i evropskom tržištu, uz
praćenje svih međunarodnih standarda, dogovorenih rokova, kao i uvoznih i izvoznih carinjenja

Prevoz tečne, praškaste, rasute, paletne robe, kao i robe sa posebnim termalnim režimom

U sadradnji sa našim partnerima, klijentima obezbeđujemo prevoz svih vrsta robe uz poštovanje svih standarda i adekvatnu brigu o očuvanju kvaliteta robe

Praćanje i notifikacije klijenata o statusu isporuke

Naši klijenti u svakom trenutku mogu dobiti informaciju o statusu njihove isporuke,
gde se roba nalazi i koje je očekivano vreme istovara

Close Menu